Prace na wysokościach związane z odśnieżaniem dachów

Napisany przez na Jul 7, 2016 w Uncategorized | Możliwość komentowania Prace na wysokościach związane z odśnieżaniem dachów została wyłączona

Sezon zimowy rozpoczęty. Dla właścicieli i zarządców budynków obfite opady śniegu wiążą się z konieczność odśnieżania dachów z zalegającego śniegu oraz wiszących sopli lodu.

Jest to bardzo niebezpieczne zajęcie, jeżeli więc nie korzystamy z usług profesjonalnej firmy a do odśnieżania dachu zakładu pracy skierujemy pracownika musimy go odpowiednio przeszkolić i zabezpieczyć.

O czym należy pamiętać?

Pracownik, który ma za zadanie odśnieżać dachy, nie musi mieć szczególnych kwalifikacji, ale powinien przejść aktualne szkolenie BHP, obejmujące programem zagadnienia dotyczące zasad BHP przy odśnieżaniu obiektów. Powinien mieć również aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania tego typu prac, w tym specjalistyczne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Pracownik odśnieżający dach powinien także przejść instruktaż stanowiskowy i być zapoznany z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.

Do obowiązków pracodawcy należy wyposażenie pracownika w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie, jak np. szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem, hełm, obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem, czy rękawice ochronne oraz środki ochrony zbiorowej. Należy zadbać również o to, aby pracownik umiał posługiwać się przydzielonym sprzętem i aby go stosował.

Dodatkowo przed rozpoczęciem prac na dachu należy odpowiednio przystosować stanowisko pracy, tzn. wyznaczyć i wygrodzić strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu, jak również narzędziami.

Powinno się także zapewnić bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami, a pracownicy przed rozpoczęciem każdorazowo pracy powinni być poinformowani o imiennym podziale pracy, kolejnością wykonywania zadań i wymaganiami BHP przy wykonywaniu poszczególnych czynności.